Testace 2020

Vážení přátelé a kamarádi,
 
 
     na letošní rok připadá prodloužení platnosti průkazů o historické původnosti u většiny
našich vozidel ve Fox cars clubu Svitavy registrovaných.Termín retestací je po dohodě
s krajským komisařem Mgr.Kunštátským dohodnut na 17. dubna 2020. Místo konání bude
dodatečně upřesněno, můžete však počítat s Cihelnou nebo Šindlerovým hájem.
     Vzhledem k tomu, že od loňského roku jsou testace a retestace plně realizovány elektronicky v on line provozu,není možné prodlužování průkazek jako v minulosti.Z tohoto důvodu prosím věnujte pozornost tomuto mailu!
 
– do 29.2.2020 je nutno požádat KLTK o retestace (osobně,či mailem). Současně s žádostí bude
   bude uhrazen poplatek 2.3OO,-Kč (klubová a krajská testace) za auto a 1.8OO,- motocykl v ho-
   tovosti, Obdrží tiskopis “protokol o technické prohlídce historického vozidla”.
 
– do 31.3.2020 žadatel předloží KLTK výše uvedený protokol o technické prohlídce HV s tím, že jeho
   součástí bude protokol z autorizované válcové zkušebny brzd. Lze nahradit kompletní prohlídkou       v STK ( nutné však v obou případech doplnit fotky vozu v této dílně). 
   Z dalších je nutné foto vozu jako na žádosti o testování, tj. pohled levopřední a pravozadní,
  foto VIN kodu, výrobního štítku,čísla motoru,počítadla kilometrů, stav a rozměr pneu.
  Výše jmenované dokumenty je možné zaslat elektronicky na mail V8FOX@seznam.cz, nebo poštou na adresu FOX cars clubu: Pavlovova 1339/33, 56802 Svitavy( tyto udaje musí být předem
  zpracovány před vlastní testačním dnem).
 
– pokud některý žadatel není schopen si zajistit válcovou zkušebnu brzd a bude mít protokol a technické prohlídce (včetně všech fofografií),může využít ještě v den testací, t.j. 17. duben v STKSvitavy (DEKRA na Petrusově ulici) od 11.do 12. hodiny, včetně požadovaných fografií-
Tuto možnost doporučujeme jak vyjmečnou, protože tento žadatel bude zařazen až po předem
připravených účastnících.
 
– tento způsob testací a retestací je zaveden v letošním roce plošně v celé ČSR, takže není       možné obcházet elektronický systém.
 
– kdo přijede bez předchozí dohody, tomu nebude retestace prodloužena.