TESTACE HV r. 2018

      Na začátek něco obecného. Všichni víte,že od poloviny loňského roku je platnost testace HV prodloužena z 1 roku na dvě léta. Současně tak padla hranice platnosti do 31.5. běžného roku, ale platí termín uvedený v žádosti o testování, resp. v průkazu HV. To znamená, že vozidlo testované 30.11.2017 má platnost testace do 30.11.2019. Teoreticky je možné, že klub mající několik desítek vozidel bude mít platné testace končící v každém měsíci běžného roku a v různé dny, což nejde administrativně zvládnout.

     To vše za situace, kdy se podstatně zpřísňují podmínky pro testace. Prakticky se mažou rozdíly mezi testací a retestací. Nově jsou FKHV (Federace klubů historických vozidel ČR) vyžadovány protokoly o testování a protokoly o technické prohlídec HV, jeho součástí má být protokol autorizované dílny vlastnící brzdovou válcovou stolici.

     KLTK je tedy odpovědná za historickou původnost HV, KTK, resp. krajský komisař pak za technický stav. Kluby a krajský komisař tedy suplují DEKRU prakticky v plném rozsahu. Povinností klubů pak je měsíčně zasílat kopie materiálů na FKHV. Je otázkou, do jaké míry budou materiály propojeny s pověřenými magistráty registrujícími HV a jak bude fungovat přenos dat dopravní policii pro lustrování HV při silniční kontrole.

     Vzhledem na výše uvedené je klub nucen nějakým způsobem reagovat. Předpokládáme tedy dva testační dny v roce, vzhledem k tomu, že každého testování musí být fyzicky přítomen Krajský komisař. První testační den je v pátek 4.5.2018. Na STK Dekra ve Svitavách na Petrusově ulici, je pro HV rezervován čas od 11.30 hod. do 13.00 hod., na kontrolu brzd na válcích. Protokol ze stolice s razítkem STK se SPZ (možno zajistit i individuálně) bude součástí protokolu o testování. Ty budou postupně vyhotovovány na Cihelně ve Svitavách, kam jste srdečně zváni již od 12.00 hod ( kdo z majitelů HV má pochybnosti o účinnosti svých brzd (včetně ruční), nechť navštíví stanici STK v dostatečném předstihu individuálně, aby měl možnost případné opravy před testací).

Druhý termín testací je plánován na září 2018. Z uvedeného vyplývá doba trvání platnosti průkazů HV u našeho klubu ke dvěma datům, květem a září běžného roku. Cena krajské testace je 1.000,– Kč, retestace pak 300,– Kč. Naše klubová cena  je v jednání, předpokládáme, že nepřesáhné 4.000,– Kč u vozu a 2.500,– u motocyklu za testaci a ostatní náklady. Retestace pak u vozu 2.000,– a 1.500,–u motorky. Je to především dáno přibývající administrativou a odpovědností komisařů, v neposlední řadě  dvojnásobnou dobou platnosti  testace.

     Samozřejmě bude během roku pár specifických situací, které budeme řešit individuálně po dohodě. Do 4.5. 2018 (záměrně jsme zvolili co nejzazší termín)  je dosti času, tak na své miláčky pamatujte, ať nezmeškáte začátek sezony 2018. O nových informacích budeme včas informovat. Na stránkách je i forum k diskusi a telefon na předsedu KLTK.